LOKALT, BÆREKRAFTIG, LEVENDE LOKALSAMFUNN!

Høsten/Vinteren 2020 skiftet organisasjonen navn fra Odda By til Ullensvang Handel. Dette for å vise at all handel i Ullensvang kommune er samlet under en felles paraply. Ullensvang Handel skal være en interesseorganisasjon for alle næringsdrivende i Ullensvang kommune. Det være seg handel, eiendom, servering, kulturliv, service, offentlige tjenestetilbud, turisme med mer. Foreningen skal skape økt kommersiell aktivitet og arbeide for å få flest mulig mennesker til å bruke og besøke de ulike handelssentrum som er å finne i distriktet. Ullensvang Handel skal sikre trivsel for innbyggere og besøkende gjennom at Odda, Kinsarvik og Jondal sentrum har et bredt kulturtilbud, at estetiske hensyn ivaretas, videreutvikle tradisjoner og særpreg samt medvirke til bedret tilgjengelighet til og mellom byrommene. Dette medfører at selskapet skal være en sentral aktør i en langsiktig positiv vitalisering av næring i Ullensvang kommune. Foreningen skal således søke å videreføre samspillet mellom handel, gårdeiere, næringsliv og kommune